Sammen gør vi en forskel i det store samfundsregnskab – og for den enkelte borger.

Omsorg

I Plus Sundhed er vi optaget af beboernes trivsel på alle områder. Medarbejderne udviser empati og rummelighed og skaber tryghed. Vi yder hjælp til selvhjælp ved at give den støtte og hjælp, der er behov for og overtager ikke de funktioner, som beboeren selv kan mestre. Vi stiller realistiske krav, da vi tror på, at alle har potentiale.

Faglighed

Medarbejderne i Plus Sundhed møder beboerne med medmenneskelig og høj faglighed. Det betyder, at der trækkes på evidensbaseret viden i tilgangen til beboernes problemstillinger.  

Dialog

Vi møder beboerne på vores bosteder med åbenhed, værdighed og respekt. Det betyder, at vi taler ordentligt til hinanden, lytter aktivt og taler med hinanden i øjenhøjde. 

Respekt

Vi møder beboerne med respekt for de mennesker de er - uden forudindtagede meninger og holdninger. Vi tager beboerne alvorligt på en ligeværdig og respektfuld måde. Vi har fokus på, at ethvert menneske er unikt.

Tillid

Vi bygger vores relationer på tillid. Vi løser opgaverne med udgangspunkt i vores faglighed og professionalisme. Vi får og giver anerkendelse i samspillet med beboerne. Tillid skaber tryghed og er et godt grundlag for at skabe trygge rammer og relationer.