Vi ser mennesket bag diagnosen

Plus Sundhed tilbyder individuelle, skræddersyede og tilpassede indsatser til borgere, der har brug for at blive
mødt med respekt. Vi arbejder med myndighedernes indsatsmål samt med borgerens håb og drømme – og får dem på bedst mulig vis til at mødes.

Vores mål er at give borgeren styrke og tro på sig selv igen. Derfor ser vi på vedkommendes reaktioner frem for på symptomer, og via narrativer finder vi frem til glemte eller gemte kompetencer. Vi involverer borgeren så meget i indsatsen og ugeplanerne som muligt.

§ 107 og § 108

På vores botilbud tilbyder vi midlertidigt eller længerevarende ophold til personer over 18 år ud fra Servicelovens § 107 og § 108. Borgere, der visiteres til vores botilbud, har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og har brug for støtte til sociale sammenhæng og en dagligdag med forudsigelighed.

Målgrupper

  • Dobbeltdiagnose
  • Angst
  • Depression
  • Forandret virkelighedsopfattelse
  • Personlighedsforstyrrelse
  • Demens med udadreagerende adfærd