Recovery og ressourceteams

Vi arbejder med en recovery-orienteret tilgang, hvor beboeren har stor indflydelse på meningsfulde aktiviteter og støtte i hverdagen – parallelt eller i forlængelse af beboerens §141-handleplan.

Hvert ressourceteam arbejder målrettet med brugerinddragelse, beboeransvar og med de mål, der er sat af dig. Formålet er at styrke beboerens ansvar i eget liv, så vedkommende bliver så selvhjulpen som mulig.

Sommetider kræver det omveje at nå derhen – dem tager vi gerne, for at beboeren udvikler sig.

Valg af eget ressourceteam

Alle ressourceteams på Tjørnehøj er etableret af beboeren selv. Vi tager udgangspunkt i relationscirklen når beboeren selv vælger hvilke medarbejdere der skal være i ressourceteamet.

Vores ressourceteams mødes minimum 5 gange om året. På møderne evaluerer beboeren sammen med sit team og en fagligansvarlig den daglige indsats, samt om indsatsen fortsat giver mening for beboeren.

Beboerinddragelse

Beboerne på Tjørnehøj får selv lov at vælge deres ressourceteams. Det gør de, fordi vi ønsker at give beboerne en stemme i deres eget liv.

Beboerne er eksperterne i deres eget liv, og derfor arbejder medarbejderne efter princippet om at alle lige, men har forskellige roller. Vi ser på mennesker og deres reaktioner - ikke diagnoser og symptomer.